Sandlab, çevre, gıda, kalite kontrol laboratuvarları, hastaneler, üniversiteler, ilaç fabrikaları, kimya sanayii, kaynak atölyeleri , Ar-Ge Laboratuvarları vb. tesislerde bulunan laboratuvar yada proses gazı olarak kullanılan tüm gazların kullanım noktasına güvenli bir şekilde ulaşmasını ve kontrolünü sağlamayı proje oluşturma ve uygulamasını taahhüt eder.

Proje Danışmanlığı ve Tasarım

Gaz tesisatı projeleri gaz-malzeme uyumu, basınç, debi, gazın saflık derecesidikkate alınarak oluşturulur.

 • Müşteri talepleri
 • Malzeme uyumu
 • Basınç kayıp hesapları
 • Proje çizimi ve şartname oluşturulması
 • Yaklaşık maliyet hesabı
 • Baskı ve dijital ortamda sunum
 • Değerlendirme – Revizyon

Uygulama

Tasarım hizmeti Sandlab  tarafından yapılmayan projeler,  uygulama sırasında muhtemel tasarım hataları olabileceği dikkate alınarak gaz-malzeme uyumu, basınç dayanımı, debi, kapasite vb. etkenler, çevre ve doğaya zararları, kullanıcı sağlığı tekrar gözden geçirilerek detaylı incelenir, teknik dokümanlar oluşturulur. Buna göre laboratuvarlarda kullanılacak onaylı, sertifikalı gaz tesisatı malzemeleri seçilir, montaj ve devreye alma kuralları da uygun yöntemlerle yapılır. Kullanılan plastik kelepçelerle elektrik izolasyonu sağlanır.

 • Proje inceleme, Rapor
 • Revizyon (Gerekirse)
 • Keşif ve proforma hazırlanması
 • Malzeme temini
 • Montaj
 • Kelepçeleme, Boru montajı, Etiketleme

Devreye Alma

Gaz tesisatı ve otomasyon sistemleri devreye alınmadan, kullanıcı veya işverene teslim edilmeden önce gerekli testler yapılarak maksimum güvenlik tedbirleri alınarak ve kullanıcı eğitimi ve bilgilendirme yapılarak teslim edilir.

 • Çapraz Bağlantı Testi
 • Kaçak ve Basınç Dayanım testi
 • Sertifikaların sunumu
 • Kullanım talimatlarının oluşturulması
 • Kullanıcı eğitimi