Laboratuvarlarda deney, analiz sırasında çevreye ve insana zararlı gazları ortamdan uzaklaştırmak için çeker ocaklarda fan ve filtre sistemleri bulunmalıdır. Fan ve filtreler atık gazlara dayanıklı malzemelerden oluşmalı ve yeterli emiş gücüne sahip kapasitede olmalıdır.

Çeker Ocak Havalandırma Sistemi Elemanları

  • Fan
  • Filtre
  • Asit vb aşındırıcılara dayanıklı boru tesisatı

Çeker Ocak
Ceker-Ocak-Uygulamalari-3

Çeker Ocak Filtresi
Ceker-Ocak-Uygulamalari-2

Lokal Emiş Kolu

Fan Ve Baca Emiş Parçaları