Sandlab, İlaç fabrikaları, üniversiteler, hastaneler, Ar-ge, çevre ve gıda analiz laboratuvarları, halk sağlığı merkezleri, fabrika kaynak atölyeleri vb. tesislere gaz tesisat ve ekipmanları, havalandırma sistemleri, gaz dedeksiyon ve otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulama taahhütlerini gerçekleştirmektedir.

Proje Danışmanlığı ve Tasarım

Gaz tesisatı projeleri gaz-malzeme uyumu, basınç, debi, gazın saflık derecesidikkate alınarak oluşturulur.

 • Müşteri talepleri
 • Malzeme uyumu
 • Basınç kayıp hesapları
 • Proje çizimi ve şartname oluşturulması
 • Yaklaşık maliyet hesabı
 • Baskı ve dijital ortamda sunum
 • Değerlendirme – Revizyon

Uygulama

Diğer firmalar tarafından oluşturulan projeler, uygulama aşamasında tekrar incelenerek tasarım hataları, basınç, debi, gaz cinsi-ekipman uygunluğukontrol edilir. Uygunsuzluğun tespiti durumunda müşteri firmaya rapor edilerek düzeltme işlemi talep edilir ve montaj planı daha sonra oluşturulur.

 • Proje inceleme, Rapor
 • Revizyon (Gerekirse)
 • Keşif ve proforma hazırlanması
 • Malzeme temini
 • Montaj
 • Kelepçeleme, Boru montajı, Etiketleme

Devreye Alma

Gaz tesisatı ve otomasyon sistemleri devreye alınmadan, kullanıcı veya işverene teslim edilmeden önce gerekli testler yapılarak maksimum güvenlik tedbirleri alınarak ve kullanıcı eğitimi ve bilgilendirme yapılarak teslim edilir.

 • Çapraz Bağlantı Testi
 • Kaçak ve Basınç Dayanım testi
 • Sertifikaların sunumu
 • Kullanım talimatlarının oluşturulması
 • Kullanıcı eğitimi